The suckhoeonline365’s Podcast

Tim hieu ve benh tri

August 25, 2020

Tìm hiểu về bệnh trĩ là gì, nguyên nhân, dấu hiệu bệnh trĩ như nào hay đi đại tiện ra máu là bệnh gì đã biết?

Podbean App

Play this podcast on Podbean App