The suckhoeonline365’s Podcast

Benh tri noi va quy trinh kham

August 25, 2020

Bệnh trĩ nội là gì? Quy trình khám bệnh trĩ được thực hiện như thế nào và phẫu thuật cắt trĩ nội có đau lắm không thưa bác sĩ?

Podbean App

Play this podcast on Podbean App